Hüseyin Derler Adıma
Turkish folk song from Kırklareli
Collected by Faruk Yılmaz

Yar yar yalelelim yar

Hüseyin derler adıma aman
Doyulumuyor tadıma
Eller ne derse desin aman
Ben varacağım inadıma.

Yalelli yalelelli yalelelli aman
Yalelli yalelelli yalelelli

Ezme ile yar ezme ile aman
Yar bulunur mu gezme ile
Çok cici kızlar kandırdım aman
Kaşımı da gözümü süzme ile.

Yalelli…

Harmanda misirim var, aman
Duvarda hasırım var
Seni gidi gavurun kızı, aman
Neremde kusurum var.

gfk
< Back to All Lyrics